Image default
Start » NOWENNA do Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych.
Religia

NOWENNA do Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych.

1. O Maryjo Najświętsza, potężna Wspomożycielko tych, co z ufnością uciekają się do Tronu miłosierdzia Twego, usłysz modlitwę biednego grzesznika, który Cię błaga, abyś mu dopomogła strzec się grzechu i wszelkich okazji do niego wiodących.

Zdrowaś Maryjo…  Chwała Ojcu… Maryjo, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami!

2. O Maryjo, Matko dobroci i miłosierdzia któraś tyle razy lud chrześcijański od napadów i wściekłości muzułmanów uwolniła, błagam Cię uchroń duszę moją od napaści szatana, świata i pożądliwości i spraw, bym mógł zawsze zwyciężać nieprzyjaciół mojego zbawienia. Zdrowaś Maryjo itd.

3. O Maryjo, Królowo potężna, któraś tyle razy odniosła tryumf nad herezjami, które tylu synów chciały oderwać od łona matki naszej, Kościoła, błagam Cię, dopomóż mi, bym się mógł zachować stałym w wierze i wśród tak licznych zasadzek mieć serce czyste od trucizny przewrotnych nauk. Zdrowaś Maryjo itd.

4. O Maryjo, Matko najsłodsza, nazywana Królową męczenników dla tylu heroicznych aktów męstwa i stałości dokonanych na ziemi, proszę Cię, wlej w serce moje dostateczną silę, bym się mógł zachować wiernym w Twojej służbie: bym gardząc względami ludzkimi, jawnie i bez wstydu pełnił swe obowiązki religijne i żebym zawsze i wszędzie okazywał się nabożnym Twym synem aż do śmierci. Zdrowaś Maryjo itd.

5. O Maryjo, Matko najdroższa, któraś w triumfie Piusa VII okazała się potężną Opiekunką Kościoła: okryj płaszczem Swej opieki cały Kościół św., broń go w każdej chwili przeciw napaściom licznych nieprzyjaciół.

Zdrowaś Maryjo itd.

6. O Maryjo, Królowo Apostołów, weź w Swą opiekę kapłanów i wszystkich wiernych kościoła katolickiego. Szczególnie zaś, błagam Cię, racz rozciągnąć Swą miłościwą opiekę nad misjonarzami, by mogli sprowadzić wszystkich błądzących do wiary prawdziwej, aby na święcie całym była tylko jedna owczarnia i jeden Pasterz.  Zdrowaś Maryjo itd.

7. O Maryjo, Matko Miłosierdzia, któraś tyle razy przez swoją możną przyczynę zachowała Chrześcijan od moru i innych kar doczesnych, przybądź nam z pomocą i zachowaj nas od zarazy bezbożności i niewiary, która w wieloraki sposób zatruwa serca wiernych, oddalając ich od Kościoła i wypełnienia obowiązków religijnych, szczególnie za pomocą złych towarzystw, złych książek i szkół. Racz, błagam Cię, ochraniać dobrych, by mogli wzmacniać słabszych i nawoływać do pokuty nieszczęsnych grzeszników i błądzących, by na tej ziemi prawda i królestwo Jezusa Chrystusa odniosły zwycięstwo, a w ten sposób pomnożyła się Twoja chwała i liczba wybranych w niebie.       Zdrowaś Maryjo itd.

8. O Maryjo, Ostojo Kościoła i Wspomożycielko Chrześcijan, spraw, błagam Cię, żebym zachował stałość w wierze i wolność synów Bożych. Z mej strony obiecuję Ci, nie przyłączać się nigdy do stowarzyszeń potępionych przez Kościół. Chcę żyć i umierać na łonie Religi katolickiej. Zdrowaś Maryjo itd.

9. O Maryjo, Matko litości, któraś w każdym czasie była Wspomożycielką Chrześcijan, bądź moją opiekunką za życia, a szczególnie w godzinie śmierci i spraw, żebym kochając i czcząc Cię na ziemi, mógł kiedyś w niebie wysławiać na wieki miłosierdzie Twoje. Zdrowaś Maryjo itd.

V. Dozwól mi chwalić Ciebie, o Panno święta!
R. Daj mi pomoc przeciw nieprzyjaciołom Twoim!

Módlmy się.

Wszechmogący i miłosierny Boże, któryś dla obrony ludu chrześcijańskiego wieczną pomoc w błogosławionej Maryi Pannie Cudownie ustanowił: spraw łaskawie, abyśmy Jej opieką wsparci, walcząc za życia, w godzinę śmierci mogli odnieść zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych.

Dziewico Niepokalana, Matko Boga i Matko nasza, Ty widzisz, jak zewsząd szatan i świat napada na wiarę naszą świętą, w której pragniemy dostąpić wiecznego zbawienia i za łaską Bożą chcemy żyć i umierać. Wspomożycielko Chrześcijan, wznów dla zbawienia naszego dawniejsze zwycięstwa! U stóp Twoich składamy silne postanowienie, że nie będziemy należeć do żadnych towarzystw heretyckich i sekciarskich. Maryjo niepokalana, przedstaw boskiemu Synowi Twemu silne nasze postanowienia i wyjednaj nam łaskę potrzebną byśmy je mogli zachować aż do śmierci. (100 dni odpustu).

Maryjo Wspomożenie Wiernych, módl się za nami!  (300 dni odpustu za każdy raz).

Zostaw komentarz

ajax-loader