Image default
Start » Globaliści dążą do przejęcia systemów opieki zdrowotnej
Polityka

Globaliści dążą do przejęcia systemów opieki zdrowotnej

Przegląd wydarzeń

  • Kabała globalistów planuje zmonopolizować systemy opieki zdrowotnej na całym świecie poprzez stworzenie międzynarodowego traktatu pandemicznego, który uczyni Światową Organizację Zdrowia jedynym decydentem w sprawach pandemii
  • WHO może również planować przejęcie władzy nad systemami opieki zdrowotnej w szerszym zakresie. Tedros Adhanom Ghebreyesus oświadczył, że jego „głównym priorytetem” jako dyrektora generalnego WHO jest dążenie do zapewnienia światu powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej
  • W imię zapewnienia wszystkim „bezpieczeństwa” przed infekcjami, globalistyczna kabała usprawiedliwia bezprecedensowe ataki na demokrację, swobody obywatelskie i wolności osobiste, w tym prawo do wyboru własnej opieki medycznej. Obecnie WHO przygotowuje się do objęcia stałego przywództwa nad pandemią i objęcia nim systemów opieki zdrowotnej w każdym kraju. Chodzi o wprowadzenie powszechnej opieki zdrowotnej zorganizowanej przez WHO w ramach Wielkiego Resetu.
  • Jeśli ten traktat wejdzie w życie, WHO będzie miała prawo do wprowadzania obowiązkowych szczepień i paszportów zdrowotnych, a jej decyzje będą nadrzędne w stosunku do przepisów krajowych i państwowych. Biorąc pod uwagę, że WHO zmieniła definicję „pandemii” na „ogólnoświatową epidemię choroby”, usuwając wymóg wysokiej zachorowalności, kryterium pandemii mogłoby spełniać niemal wszystko, łącznie z otyłością.
  • System SMART Health Cards jest używany w kilkunastu krajach, 25 stanach USA, Puerto Rico i Waszyngtonie; parlament australijski forsuje projekt ustawy „Trusted Digital Identity Bill”; Kongres USA forsuje „Improving Digital Identity Act”, a WHO podpisała umowę z filią Deutsche Telekom na stworzenie pierwszego globalnego cyfrowego paszportu szczepionkowego. Wszystkie te projekty mają jedną wspólną cechę: cel końcowy, którym jest przekształcenie ich w rozbudowany, globalny system kredytów społecznych

Kabała globalistów planuje zmonopolizować systemy opieki zdrowotnej na całym świecie, a plan ten jest już w trakcie realizacji. W czerwcu 2021 roku dr Julie Gerberding napisała artykuł w Time 1 , w którym przedstawiła ramy międzynarodowej sieci nadzoru pandemicznego, która obejmowałaby również przewidywanie zagrożeń i zapobieganie im.

Gerberding pełniła funkcję dyrektora amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób od 2002 do 2009 r. 2 Po odejściu z CDC została wiceprezesem wykonawczym ds. szczepionek, a po latach zajęła się komunikacją strategiczną w firmie Merck. Po odejściu z CDC została wiceprezesem wykonawczym ds. szczepionek, a po kilku latach przeniosła się do działu komunikacji strategicznej w firmie Merck. Nieetyczne w całej rozciągłości, ale całkowicie legalne.

Kolejnym krokiem Gerberding w obrotowych drzwiach było objęcie stanowiska dyrektora generalnego Fundacji Narodowych Instytutów Zdrowia (FNIH) 1 marca 2022 roku.3 Wczoraj omówiłem ogromne konflikty interesów w FNIH, jako że w jej zarządzie zasiadają menedżerowie Big Pharma, a nawet przedstawiciel BlackRock, jednej z trzech największych firm inwestycyjnych na świecie.

Chociaż Gerberding nie wymieniła w swoim artykule Światowej Organizacji Zdrowia, wiemy już, że to właśnie ta organizacja została wyznaczona na odgórnego władcę wszystkich spraw związanych z pandemiami. Jednak niektóre wypowiedzi sugerują, że z czasem WHO może również przejąć władzę nad systemami opieki zdrowotnej w szerszym zakresie.

Następny ruch globalistów

W artykule z 18 lutego 2022 roku dr Peter Breggin, autor książki „COVID-19 and the Global Predators: We Are the Prey ”  4, ostrzegł, że następnym posunięciem w wojnie globalistów z ludzkością będzie przejęcie kontroli nad systemami opieki zdrowotnej na całym świecie:5

„Odkryliśmy kolejny ruch globalnych drapieżników – już trwający – w ich nasilających się atakach na wolność jednostki i politykę. Następny wielki zamach na wolność człowieka polega na zalegalizowaniu przejęcia krajowych systemów opieki zdrowotnej przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Ten ukryty atak – którego wstępne plany poparło już wiele narodów – zacznie się w pełni realizować w 2024 roku, jeśli nie zostanie szybko rozpoznany i zwalczony! … Wpływ chińskich komunistów na WHO jest ugruntowany od ponad dekady, a partia ta była w stanie zainstalować Tedrosa bez żadnej konkurencji.

Został on pierwszym i jedynym dyrektorem generalnym, który nie jest lekarzem, a komunistycznym politykiem. Teraz Dyrektor Generalny WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus – znany po prostu jako Tedros – ujawnił plany przejęcia kontroli nad całym światowym zdrowiem.

Przemawiając przed Komitetem Wykonawczym WHO 24 stycznia 2022 r., dyrektor generalny Tedros przedstawił swój plan dotyczący zdrowia na świecie, w tym ostatni priorytet swojego ogromnego planu: „Piątym priorytetem jest pilne wzmocnienie WHO jako wiodącego i kierującego organu w zakresie zdrowia na świecie, w centrum globalnej architektury zdrowotnej”.

Słowa Tedrosa kończące jego raport dla komitetu wykonawczego są mrożące krew w żyłach swoją wielkością i przypominają marksistowskie nawoływania Stalina, Mao lub Xi Jinpinga do wiwatujących tłumów: „Jesteśmy jednym światem, mamy jedno zdrowie, jesteśmy jedną WHO”. Tedros chce zostać super-Fauci dla świata i, podobnie jak Fauci, zrobi to w imieniu globalnych drapieżników.”

Narodziny faszyzmu zdrowotnego

Jak wyjaśnia Breggin, globalne przejęcie opieki zdrowotnej tak naprawdę zaczęło się od Dekady Szczepionek Gatesa, ogłoszonej w 2010 roku na dorocznym spotkaniu Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) w Davos. W tym czasie Gates mianował Fauci’ego członkiem swojej rady doradczej ds. szczepionek, gwarantując w ten sposób, że jego plany otrzymają wsparcie z NIAID. Breggin kontynuuje: 6

„Temat Dekady Szczepionek brzmiał: „Partnerstwa publiczno-prywatne napędzają postęp w opracowywaniu i dostarczaniu szczepionek” – zasadniczo jest to prekursor Wielkiego Resetu ustanawiającego światowe rządy publicznej i prywatnej służby zdrowia zjednoczonej w duchu faszyzmu.

Do 2012 roku Gates uzyskał oficjalną zgodę ONZ na realizację swojego planu, tworząc szeroką sieć globalnych drapieżników, których celem jest wyzysk i zdominowanie ludzkości poprzez zdrowie publiczne.

Komunistyczne Chiny odegrałyby znaczącą rolę dzięki kontroli nad ONZ i WHO oraz bliskim relacjom z globalnymi drapieżnikami, takimi jak Bill Gates, Klaus Schwab, Mike Bloomberg, szefowie firm z branży Big Tech oraz wielu innych miliarderów i światowych przywódców.

Ponad dekadę później, podczas COVID-19, WHO udowodniła swoją przydatność dla drapieżników, którzy sterują nauką, medycyną i zdrowiem publicznym w celu tłumienia wolności człowieka oraz generowania bogactwa i władzy dla globalistów.”

Pod przykrywką globalnej pandemii WHO, WEF i wszyscy liderzy rządów i prywatnego biznesu byli w stanie wprowadzić w życie plan, który powstawał od dziesięcioleci. Pandemia była doskonałą przykrywką. W imię zapewnienia wszystkim „bezpieczeństwa” przed infekcją, globaliści usprawiedliwili bezprecedensowe ataki na demokrację, swobody obywatelskie i wolności osobiste, w tym prawo do wyboru własnej opieki medycznej.

Obecnie WHO przygotowuje się do objęcia stałego przewodnictwa nad pandemią i rozszerzenia go na systemy opieki zdrowotnej w każdym kraju. Chodzi o „zasadę zdrowia dla wszystkich” – powszechną opiekę zdrowotną zorganizowaną przez WHO w ramach Wielkiego Resetu” – wyjaśnia Breggin.

Międzynarodowy traktat pandemiczny

24 maja 2021 roku Rada Europejska ogłosiła, że popiera utworzenie międzynarodowego Traktatu Pandemicznego, na mocy którego WHO miałaby prawo zastąpić konstytucje poszczególnych krajów swoją własną konstytucją pod hasłem „zapobiegania pandemiom, gotowości i reagowania „.7

3 marca 2022 r. Rada zezwoliła na rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy międzynarodowej. Poniższa infografika, pochodząca ze strony internetowej Rady Europejskiej8 , podsumowuje ten proces.

https://www.consilium.europa.eu/en/infographics/towards-an-international-treaty-on-pandemics/

W tym celu Światowe Zgromadzenie Zdrowia WHO powołało również międzyrządowy zespół negocjacyjny (INB)9 . 1 marca 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie INB, którego celem było opracowanie i wynegocjowanie międzynarodowego instrumentu dotyczącego zapobiegania pandemiom, gotowości i reagowania na nie, pod nadzorem WHO10 .

Jeśli traktat ten zostanie przyjęty, WHO będzie miała prawo, na przykład, do wprowadzania obowiązkowych szczepień i paszportów zdrowotnych, a jej decyzje będą nadrzędne w stosunku do przepisów krajowych i państwowych.

Biorąc jednak pod uwagę, że WHO zmieniła definicję „pandemii” na „ogólnoświatową epidemię choroby „11 , bez pierwotnego wymogu ciężkiej choroby, która powoduje wysoką zachorowalność12,13 , niemal wszystko mogłoby pasować do kryterium pandemii, łącznie z otyłością, która została uznana za chorobę w 2013 roku14 i występuje globalnie. Tedros oświadczył również publicznie, że jego „głównym priorytetem” jako dyrektora generalnego WHO jest dążenie do zapewnienia światu powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej15.

„Świat już widział, jak każda pandemia, prawdziwa lub wymyślona, teraz lub w przyszłości, może usprawiedliwić przejęcie przez WHO wszystkich operacji rządowych suwerennych narodów, pozbawienie wszystkich jednostek ich wolności i całkowite zniszczenie demokratycznych republik świata” – ostrzega Breggin16.

„Duch komunizmu jest wyczuwalny w całym dokumencie. Mówi się nam, że „celem” nowej strategii będzie „kierowanie się duchem solidarności, zakotwiczonym w zasadach sprawiedliwości, integracji i przejrzystości”. Zauważmy, że – jak we wszystkich wypowiedziach globalnych drapieżników – nie wspomina się o prawach jednostki, wolności politycznej czy suwerenności narodowej.

Wielka siła napędowa ludzkiego postępu, ludzka wolność, zostanie zastąpiona przez wielkiego niszczyciela ludzkości, kolektywizm, pod rządami elit”. W raporcie ukryte są prawdziwe cele… Oto trzy główne cele proponowanego traktatu:

1. reagowanie na wszelkie przyszłe pandemie, w szczególności poprzez zapewnienie powszechnego i sprawiedliwego dostępu do rozwiązań medycznych, takich jak szczepionki, leki i diagnostyka

2. wzmocnienie międzynarodowych ram zdrowotnych z WHO jako organem koordynującym kwestie związane ze zdrowiem na świecie

3. podejście „Jedno zdrowie”, łączące zdrowie ludzi, zwierząt i naszej planety.

Raport dodaje: „Mówiąc dokładniej, taki instrument może wzmocnić współpracę międzynarodową w wielu priorytetowych obszarach, takich jak nadzór, ostrzeganie i reagowanie, ale także ogólne zaufanie do międzynarodowego systemu opieki zdrowotnej”. Najwyraźniej budowano w ten sposób poparcie dla zapowiedzi Tedrosa z 24 stycznia 2022 r., że WHO przejmie międzynarodowy system opieki zdrowotnej.”

WHO rusza z programem globalnego paszportu szczepionkowego

Podczas gdy kraje na całym świecie wycofują się ze stosowania systemu COVID, a wiele z nich ogłosiło, że nie będzie kontynuować programu paszportów szczepionkowych, program paszportów szczepionkowych wciąż żyje i ma się dobrze – pod kierownictwem WHO. Jak donosi serwis Off-Guardian, 1 marca, 2022:17

„W tym tygodniu, gdy oczy całego świata zwrócone są na Ukrainę i kolejną falę propagandy, Światowa Organizacja Zdrowia wychodzi z inicjatywą stworzenia „sieci zaufania” w zakresie szczepień i podróży międzynarodowych.

Według raportu Politico opublikowanego w zeszłym tygodniu, „WHO podejmuje działania w sprawie międzynarodowego „paszportu” szczepionkowego.

W artykule cytowany jest Brian Anderson, współzałożyciel Vaccination Credential Initiative, która opisuje siebie jako „dobrowolną koalicję organizacji publicznych i prywatnych, zaangażowanych w zapewnienie osobom fizycznym dostępu do weryfikowalnych informacji klinicznych, w tym wiarygodnej i weryfikowalnej kopii ich kart szczepień w formie cyfrowej lub papierowej, przy użyciu otwartych, interoperacyjnych standardów”.

Są to, aby pozbawić ten zwrot blasku agencji PR, wspólne przedsięwzięcie korporacyjno-rządowe badające i promujące cyfrowe medyczne dokumenty identyfikacyjne. Krótko mówiąc, paszporty szczepionkowe”.

Członkami VCI, która została założona w styczniu 2021 r., są Google, Amazon, firmy ubezpieczeniowe, szpitale, firmy zajmujące się bezpieczeństwem biologicznym i większość głównych uniwersytetów w USA. W skład komitetu sterującego wchodzą przedstawiciele Apple, Microsoftu, Mayo Clinic i MITRE Corporation, organizacji badawczej finansowanej przez rząd.

Jak zauważa serwis Off-Guardian, Międzynarodowy Traktat Pandemiczny bez wątpienia będzie zawierał przepisy dotyczące międzynarodowej certyfikacji szczepionek. A dlaczego miałoby być inaczej, skoro już teraz trwają prace nad globalnym paszportem zdrowotnym wspieranym przez WHO? Choć Off-Guardian przewidywał, że wybrany zostanie system SMART Health Cards firmy VCI, WHO podpisała już umowę z firmą T-Systems, spółką zależną Deutsche Telekom, na stworzenie pierwszego globalnego cyfrowego paszportu szczepionkowego.18 Jak donosi Western Standard:19

„WHO w pełni zamierza udzielić wsparcia swoim 194 państwom członkowskim, aby ułatwić wdrożenie technologii weryfikacji cyfrowej na potrzeby krajowej i regionalnej weryfikacji statusu szczepionek.

COVID-19 dotyka wszystkich. Dlatego kraje będą mogły wyjść z pandemii tylko razem. Świadectwa szczepień, które są odporne na manipulacje i weryfikowalne cyfrowo, budują zaufanie. Dlatego WHO wspiera państwa członkowskie w tworzeniu krajowych i regionalnych sieci zaufania i technologii weryfikacji.

Brama WHO służy również jako pomost między systemami regionalnymi. Może być również wykorzystywana w przyszłych kampaniach szczepień i rejestrach domowych” – powiedział Garrett Mehl, kierownik działu zdrowia cyfrowego i innowacji WHO, na stronie internetowej Deutsche Telekom.”

Karty zdrowia SMART i cyfrowa tożsamość to narzędzia tyranii

System SMART Health Cards jest już używany w kilkunastu krajach20 , 25 stanach USA, Puerto Rico i Waszyngtonie21 . Również parlament australijski toruje sobie drogę do tyranii, wydając ustawę „Trusted Digital Identity Bill 2021”22 , a Kongres Stanów Zjednoczonych przygotował „Improving Digital Identity Act of 2021”23.

Wszystkie te projekty mają jedną wspólną cechę: cel końcowy, którym jest przekształcenie ich w rozbudowany, globalny system kredytu społecznego – taki, w którym wszystko, co robisz i mówisz, jest monitorowane, rejestrowane i oceniane pod kątem zagrożenia, a jeśli zachowujesz się niewłaściwie lub angażujesz się w niewłaściwe myślenie, mają 101 sposobów, aby Cię ukarać i zmusić do podporządkowania się, od ograniczenia możliwości podróżowania po zajęcie Twoich kont bankowych.

Nie myślcie ani przez chwilę, że rząd nie będzie miał dostępu do Waszych danych ani nie wykorzysta ich przeciwko Wam do celów politycznych. Jak wyjaśnia serwis Off-Guardian:24

„SMART Health Cards są prowadzone przez firmę VCI, która została stworzona przez MITRE Corporation, finansowaną przez rząd Stanów Zjednoczonych. Jeśli dasz SMART dostęp do swojej dokumentacji medycznej, możesz być pewien, że rząd USA i jego agencje dostaną ją w swoje ręce.

Mogą nie mieć własnej bazy danych, ale będą miały dostęp do bazy danych MITRE, kiedy i jeśli będą tego potrzebować. Podobnie jak Apple, Amazon, Google i Microsoft. Tak właśnie działają partnerstwa prywatno-publiczne. Symbioza.

Korporacyjni giganci służą jako przykrywka dla programów rządowych, a w zamian otrzymują dużą część zysków, dofinansowanie, jeśli jest ono potrzebne, oraz „reformy” przepisów, które paraliżują ich mniejszych konkurentów…

za: https://beforeitsnews.com/health/2022/03/globalists-aim-to-take-over-health-systems-worldwide-3044835.html

 

 

Zostaw komentarz

ajax-loader