Image default
Start » PROŚBY DO ŚŚ. PATRONÓW POLSKI
Religia

PROŚBY DO ŚŚ. PATRONÓW POLSKI

( Mogą służyć za nowennę, gdy będą odmawiane przez 9 dni).

Święci Biskupi Męczennicy: Wojciechu, Stanisławie i Jozafacie; raczcie mi wyjednać męstwo w przeciwnościach i wytrwanie w dobrym.

Święci pięciu Męczennicy kazimierscy i 39-ciu Męczennicy, Bł. Sadoku z Towarzyszami, uproście mi wielką cierpliwość i triumf wiekuisty!

Bł. biskupie Wincenty Kadłubku, wyjednaj mi łaskę doskonałego spełniania moich obowiązków.

Święci Janie Kanty i Jacku, uproście mi wielką miłość ku Najśw. Marji Pannie, postęp w cnotach, i łaskę, abym zawsze oszczędzał (a) czasu i sławy bliźnich!

Święci Młodzieniaszki: Stanisławie Kost-ko i Kazimierzu Jagiellończyku, uproście mi wierność dobrym natchnieniom oraz wielką czystość duszy i ciała.

Święci Pustelnicy, Andrzeju Żórawka i Benedykcie, uproście mi ducha modlitwy, oraz roztropność w działaniu i w mowie.

Błogosławieni Męczennicy: Andrzeju Bobolo i O. Melchiorze Grodziecki, uproście, aby Polska stała się dla wszystkich narodów pochodnią, wzorem cnót i pobożności, niech zostanie Matką nowych Świętych!

Błogosławieni Zakonnicy: Janie z Dukli, Czesławie, Rafale z Proszowic, Władysławie z Gielniowa, Michale Gedroicu i Szymonie z Lipnicy, wyjednajcie mi: żywą wiarę, doskonałą nadzieję i miłość Bożą, oraz najgłębszą pokorę.

Bł. Izajaszu Bonerze, wyjednaj mi wierność łasce Bożej. .

Św. Jadwigo śląska i bł. Jolanto, uproście mi ducha miłosierdzia i oderwanie serca od rzeczy ziemskich.

Błogosławione: Kunegundo i Salomeo, wyjednajcie mi doskonałe we wszystkim spełnienie woli i upodobania Bożego.

Bł. Bronisławo, uproś mi zamiłowanie pracy i posłuszeństwa, oraz wielką czystość intencji we wszystkich sprawach!

O wszyscy Święci i Błogosławieni Wybrańcy Boży, z narodu polskiego, od siebie i od całej Ojczyzny, składam Wam hołd czci, miłości i uwielbień, i proszę Was, raczcie mnie, moich krewnych i cały nasz naród błogosławić, otaczać zawsze swą opieką, wyjednać łaski potrzebne, a skuteczne, osobliwie łaskę ostateczną zbawienia, przebaczenie grzechów i niewierności, aby nas Pan Bóg na wieki zaliczyć raczył do Waszego grona! Nadto błagam, wyjednajcie zbawienie dla konających, a dla dusz w czyśćcu, osobliwie poległych na wojnie, prędkie z mąk uwolnienie. Amen.

O Boże mój, Stokrotne Ci składam dzięki i uwielbienia, Krew i Oblicze P. Jezusa w ofierze osobno, za każdy dar, łaskę, przywilej i stopień chwały w niebie, jakimi raczyłeś obdarzyć, Twoich Wybrańców z narodu polskiego, a to dziękczynienie, oraz takież, za wszystkie dobrodziejstwa mnie użyczone, pragnę ponawiać w każdej sekundzie teraz i w wieczności. Racz sprawić Panie, abym się stał(a) uczestnikiem(ką) ich szczęścia w niebie, o co Cię proszę w Imię przez Serce i Zasługi Jezusa Chrystusa. Amen.

Królowo wszystkich Świętych, przyczyń się za mną!

Zostaw komentarz

ajax-loader